SPŠS Beltémská navštívila Veletrh AUTOMATIKA


Skupina vyučujících ze školy SPŠS Betlémská se dne 20. 6. 2018 zúčastnila veletrhu Automatika 2018 v Mnichově.  Veletrh byl zaměřen na digitální transformaci, témata...

Pokračování


SPOLUPRÁCE S VŠ V OBLASTI NÁBOROVÝCH STRATEGIÍ


Tato aktivita byla SPŠS Betlémská zprostředkována v rámci podpory náborových strategií. Pro realizaci této aktivity byla vybrána partnerská VŠ ČVUT. Důvodem...

Pokračování


Spolupráce s SPŠS DUŠNÍ a ČVUT FS


V rámci spolupráce SPŠS DUŠNÍ a ČVUT FS se žáci podíleli na výstavbě vlastní betonové kánoe. Spolupráce začala již v prosinci 2018 a její...

Pokračování


Spolupráce pedagogických pracovníků s vysokoškolskými kantory v rámci výstavy středoškolských projektů – STRETECH 2018


Výstava středoškolských projektů – STRETECH 2018 se konala dne 6. 6. 2018 v areálu školy ČVUT FSI PRAHA, v rámci které se žáci školy se zúčastnili...

Pokračování


SEMINÁŘ PRO KARIÉROVÉ PORADCE „Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity a spolupráce s vysokými školami jako potenciálními zaměstnavateli žáků“


Seminář „Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity a spolupráce s vysokými školami jako potenciálními zaměstnavateli žáků“ se konal dne 16. 11. 2018 v Gymnázium Na Zatlance....

Pokračování


Vodohospodářské laboratoře ČVUT


Dne 8. 3. 2019 žáci SPSŠ Dušní, Praha 1 navštívili laboratoře Fakulty stavební ČVUT v Praze. V první části nahlédli do hydrotechnické laboratoře, kde byl...

Pokračování


Stavební fakulta – zatěžování konstrukcí


V rámci spolupráce s Fakultou stavební ČVUT se dne 27. 2. 2019 žáci SPSŠ Dušní, Praha 1 zúčastnili zátěžové zkoušky stavebních konstrukcí u...

Pokračování


EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM ČVUT


Žáci SPSŠ Dušní, Praha 1 se zúčastnili dne 15. 2. 2019, v rámci spolupráce s Fakultou stavební, exkurze a přednášky v experimentálním centru....

Pokračování


Exkurze do výrobní haly firmy Xella Ytong


Dne 13. 3. 2019 se konala exkurze na Slovensku do výrobní haly firmy Xella Ytong. Exkurze se zúčastnili žáci se zaměřením na Pozemní stavby a BIM projektování. Exkurze probíhala ve...

Pokračování


Workshop „Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity na středních školách“, na téma fiktivní firmy a reálné firmy Junior Achievement


Dne 3. 4. 2019 se v areálu školy Karlínská obchodní akademie VOŠE konal Workshop „Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity na středních školách“ na téma...

Pokračování