Workshop Studentská firma jinak a lépe

Workshop Studentská firma jinak a lépe


06. 06. 2019

Pedagogové ze sedmi středních ekonomicky zaměřených škol z Prahy, Slaného a Hradce se dne 6. 6. 2019 se zúčastnili Workshopu v Obchodní akademii, Praha 10, Heroldovy sady 1. Cílem bylo...

Pokračování


Memorandum o spolupráci uzavřené mezi COPTH a Auto Babiš, s.r.o.

Memorandum o spolupráci uzavřené mezi COPTH a Auto Babiš, s.r.o.


14. 05. 2019

Memorandum o spolupráci, uzavřené mezi COPTH a Auto Babiš, s.r.o., představuje dokument, jehož vizí je zajistit do budoucna dostatečný počet kvalifikovaných odborníků a specialistů pro...

Pokračování


Spolupráce COPTH s Českou zemědělskou univerzitou

Spolupráce COPTH s Českou zemědělskou univerzitou


17. 04. 2019

Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP), v souladu s naplňováním dílčího cíle A 2.3, zajistil podporu partnerství mezi Českou...

Pokračování


Workshop „Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity na středních školách“, na téma fiktivní firmy a reálné firmy Junior Achievement

Workshop „Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity na středních školách“, na téma fiktivní firmy a reálné firmy Junior Achievement


03. 04. 2019

Dne 3. 4. 2019 se v areálu školy Karlínská obchodní akademie VOŠE konal Workshop „Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity na středních školách“ na téma...

Pokračování


Exkurze do výrobní haly firmy Xella Ytong

Exkurze do výrobní haly firmy Xella Ytong


13. 03. 2019

Dne 13. 3. 2019 se konala exkurze na Slovensku do výrobní haly firmy Xella Ytong. Exkurze se zúčastnili žáci se zaměřením na Pozemní stavby a BIM projektování. Exkurze probíhala ve...

Pokračování


Vodohospodářské laboratoře ČVUT

Vodohospodářské laboratoře ČVUT


08. 03. 2019

Dne 8. 3. 2019 žáci SPSŠ Dušní, Praha 1 navštívili laboratoře Fakulty stavební ČVUT v Praze. V první části nahlédli do hydrotechnické laboratoře, kde byl...

Pokračování


JOB DAY 2019

JOB DAY 2019


01. 03. 2019

Dne 1. března 2019 se v aule Jahodovky – Vyšší odborné školy sociálně právní (VOŠSP), nacházející se v Jasmínové ulici v Praze...

Pokračování


Stavební fakulta – zatěžování konstrukcí

Stavební fakulta – zatěžování konstrukcí


27. 02. 2019

V rámci spolupráce s Fakultou stavební ČVUT se dne 27. 2. 2019 žáci SPSŠ Dušní, Praha 1 zúčastnili zátěžové zkoušky stavebních konstrukcí u...

Pokračování


Enersol 2019

Enersol 2019


27. 02. 2019

Enersol je program podpory odborného vzdělávání a talentovaných žáků středních škol. Krajská konference Enersol 2019 v hl. městě Praze se konala 27.2.2019...

Pokračování


Spolupráce COPTH a Spojené školy Šala na Slovensku

Spolupráce COPTH a Spojené školy Šala na Slovensku


22. 02. 2019

V rámci sdílení zkušeností a zvyšování kvalifikace žáků i pedagogických pracovníků byla uzavřena partnerská dohoda mezi Centrem odborné přípravy...

Pokračování