Ing. Lukáš Vohanka
Hlavní manažer Krajského akčního plánu vzdělávání
e-mail: Lukas.Vohanka@praha.eu

Soňa Knoflíčková

Koordinátor tvorby Krajského akčního plánu vzdělávání

e-mail: Sona.Knoflickova@praha.eu

(Kontakt pro případnou potřebu individuální editace investičního záměru školy.)

 

Mgr. Filip Zeman
Odborný řešitel Krajského akčního plánu vzdělávání
e-mail: Filip.Zeman@praha.eu

 

Stanislav Jantoš
Finanční manažer
e-mail: Stanislav.Jantos@praha.eu

Mgr. Bc. Filip Kuchař
Projektový odborník pro komunikaci s MAP
e-mail: Filip.Kuchar@praha.eu

tel.: + 420 739 044 375

 

Daniel Knop
Asistent projektu
e-mail: Daniel.Knop@praha.eu