Tvorba dokumentu KAP III probíhá v souladu s Postupy KAP III vydanými MŠMT. Dokument KAP III vychází z prioritizace potřeb vzniklé na základě kompilace analýzy potřeb v území a analýzy potřeb ve školách. Analýzu potřeb ve školách vytvořil Národní pedagogický institut (NPI) ve spolupráci s odborným garantem P-AP, analýzu potřeb v území vytvořil realizační tým KAP s odborem SML  MHMP, Pracovní skupinou Vzdělávání, odbornými platformami a za podpory odborného garanta NPI.