Tvorba dokumentu KAP 1 probíhala v souladu s postupy KAP vydanými MŠMT. Dokument KAP1 vychází z prioritizace potřeb vzniklé na základě kompilace analýzy potřeb v území a analýzy potřeb ve školách. Analýzu potřeb ve školách vytvořil Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) ve spolupráci s odborným garantem KAP, analýzu potřeb v území vytvořil realizační tým KAP s odborem SML  MHMP, Pracovní skupinou Vzdělávání, odbornými platformami (minitýmy) a za podpory odborného garanta a garantů intervencí z NÚV. Proces, který vedl k získání relevantních obsahů pro tvorbu dokumentu KAP, shrnuje následující diagram.