KAP má přispět k:

  • zavedení priorit vzdělávací politiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a kraje do praxe škol,
  • systémovému zlepšení řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání, orientace na kvalitu vzdělávání,
  • začlenění dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
  • vzdělávání vedení škol a zřizovatelů škol v oblasti akčního plánování,
  • sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem – jde o aktivity formou výměny dobrých zkušeností, příkladů dobré praxe,
  • dostupnosti kvalitního vzdělávání pro každého žáka,
  • rozvoji funkčních partnerství v území hlavního města Prahy,
  • propojení škol a dalších subjektů, které se následně mohou zapojit jako partneři do realizace aktivit v projektech jednotlivých škol.

Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách. Bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování aktivit pro následné společné řešení problémů, potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Součástí bude také podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.