KAP má přispět k:

  • zavedení priorit vzdělávací politiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a kraje do praxe škol,
  • systémovému zlepšení řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání, orientace na kvalitu vzdělávání,
  • začlenění dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
  • vzdělávání vedení škol a zřizovatelů škol v oblasti akčního plánování,
  • sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem – toto vzdělávání probíhá v rámci workshopů v aktivitách, které vykonává realizační tým, a jde o vzdělávání formou výměny dobrých zkušeností, příkladů dobré praxe,
  • dostupnosti kvalitního vzdělávání pro každého žáka,
  • rozvoji funkčních partnerství v území hlavního města Prahy,
  • propojení škol a dalších subjektů, které se následně mohou zapojit jako partneři do realizace aktivit v projektech jednotlivých škol.