KAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v hlavním městě Praze na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Je zpracováván ve spolupráci s partnerem projektu, jímž je Pražský inovační institut, s dalšími organizacemi v území a ve spolupráci s odborným garantem projektu Podpora akčního plánování (NPI).