KAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v hlavním městě Praze na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území a ve spolupráci s odborným garantem projektu Podpory Krajského akčního plánování (P-KAP).