Workshop k soutěži VEX IQ Challenge


Dne 23. 3. 2018 se v areálu VOŠIS a SŠEMI konal Workshop k soutěži VEX IQ Challenge.

Workshop byl určen učitelům - vedoucím soutěžních týmů.

V rámci setkání byla specifikována pravidla soutěže, vysvětleny jednotlivé prvky a způsob bodování i průběh soutěže. Tématem soutěže je sbírání, přesun a umístění prstenců do různých cílových prostorů, s různou bodovou hodnotou. Soutěž se člení na tři výzvy: skupinovou výzvu pro dva týmy, výzvu dovedností robota pro jeden tým a výzvu programování robota pro jeden tým.

Soutěžní týmy následně realizovaly soutěžní úkoly na herním poli a s elementy, které byly poté využity v opravdovém klání týmů v soutěžním finále. Aktivita byla realizovaná na podporu polytechnického vzdělávání.

Soutěžili Junioři – studenti SŠ a vyšších ročníků víceletých gymnázií, soutěž probíhala v nádherné soutěžní atmosféře.

Tato aktivita byla realizována v souladu s naplňováním dílčího cíle A2.3 v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.