Workshop „Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity na středních školách“, na téma fiktivní firmy a reálné firmy Junior Achievement


Dne 3. 4. 2019 se v areálu školy Karlínská obchodní akademie VOŠE konal Workshop „Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity na středních školách“ na téma fiktivní firmy a reálné firmy Junior Achievement.

Workshop začal prohlídkou studentských firem např. Be happy – občerstvení, Kvik – studentský klub, Zachraň Méďu – Adéla Sýkorová, Anička Holzmanová atd. Dále si účastníci mohli vybrat z varianty 1 - Smlouva o společnosti, účetnictví – jednoduchá daňová evidence, činnost není podnikáním, nebo z varianty 2 - Projekt pod školou (zpracování podnikatelského nápadu a projednání se školou, účetnictví a daně – vedeno školou). Dále bylo prezentováno ukončení činnosti společnosti (likvidace společnosti).

Tato aktivita byla realizována v souladu s naplňováním Krajského akčního plánu vzdělávání, dílčího cíle A1.3. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

Zpráva z workshopu zde