Spolupráce COPTH s Českou zemědělskou univerzitou


Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP), v souladu s naplňováním dílčího cíle A 2.3, zajistil podporu partnerství mezi Českou zemědělskou univerzitou (ČZÚ) a Střední školou - Centrem odborné přípravy technickohospodářské (COPTH). Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejná vysoká škola univerzitního typu se sídlem v Praze – Suchdole. Předmětem činnosti COPTH je komplexní vzdělávací nabídka na vysoké odborné úrovni. Škola zajišťuje širokou škálu možností získat kvalifikaci v oborech vzdělání středních odborných škol a středních odborných učilišť, v nástavbovém studiu absolventů, vzdělávání dospělých (rekvalifikace, kvalifikační a inovační kurzy apod.). Díky této spolupráci bude možné v partnerských oborech dále rozvíjet činností obou škol a realizaci společných aktivit.