Realizace zkoušek autorizovanými osobami na Akademii řemesel Praha


Akademie řemesel Praha – Střední škola technická připravuje rekvalifikační kurzy v oborech, které jsou zařazeny do Národní soustavy kvalifikací (NSK). Specializuje se na stavební, strojní a další řemeslné profese. Kurzy jsou koncipovány jako přípravné kurzy na zkoušku před autorizovanou osobou podle zákona 179/2006 Sb. k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Akademie řemesel – Střední škola technická v roce 2018 realizovala celkem 169 profesních zkoušek před autorizovanou osobou v různých profesních kvalifikacích v rámci naplňování dílčího cíle A5.1 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.