Odborná stáž žáků Akademie řemesel Praha ve výrobních závodech IKEA v Maďarském Sopronu a na Slovensku v Malackách


Ve dnech 15. – 19.10. 2018 se žáci Akademie řemesel Praha, oboru truhlář, zúčastnili odborné stáže ve dvou výrobních závodech IKEA: v Maďarském Sopronu a na Slovensku v Malackách. Cílem stáže bylo seznámit se s moderními technologiemi ve výrobě nábytku a nábytkových komponentů a s novinkami v oblasti používaných materiálů.

Ve výrobním závodě IKEA Industry Sopron se žáci seznámili s moderními technologiemi na zpracování masivního dřeva při výrobě rámových konstrukcí dveří s dýhovanými nebo prosklenými výplněmi pro kuchyňské linky  EKESTAD, INVIKEN, TORHAMN, dveří OXBERG pro osazení na regály BILLY a dýhovaných stolků LISTERBY, které vyrábí IKEA v kooperaci s rumunským výrobním závodem a další výrobky. Nábytek se vyrábí z dubového nebo jasanového masivu v různém barevném provedení a různé konstrukce, vybrané druhy rámečků jsou z březového masivu v kombinaci s MDF deskou a celý komponent je obalen březovou dýhou o tloušťce 0,4 mm. Na výrobním závodě IKEA Industry v Malackách na Slovensku žáci viděli i vysoce automatizovaný systém výroby nábytku z DTD olepené folií do koupelen.

V průběhu stáže měli žáci možnost projít různá pracoviště, na kterých se seznámili s postupy při kontrole kvality ve všech fázích výroby – od přejímky materiálů a polotovarů od subdodavatelů, přes průběžnou kontrolu v průběhu celého výrobního procesu až po kontrolu hotových výrobků.

Tato odborná stáž byla realizována v rámci naplňování dílčího cíle A3.1 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

fotodokumentace: